การศึกษา เรียนรู้ อบรม        ท่านต้องการศึกษา เรียนรู้ภูมิปัญญา อบรมดูตำรา อ่านข้อมูลความรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่การอบรมนวดตอกเส้นปรับความสมดุลโครงสร้างร่างกายจะมีอยู่ 3 ระดับ 1.อบรมรอบรู้เบื้องต้น ฝึกภาคปฏิบัติ และทฤษฎีวันละ 6 ชั่วโมง 7 วัน รวม 40 ชั่วโมง 2. ภาคปฏิบัติระดับที่ 2 คือศึกษาดูวิธีการช่วยถอด ช่วยแก้ ช่วยปรับปรุงสิ่งที่มีปัญหา 3. อบรมตอกเส้น ควบคู่สมุนไพรภูมิปัญญาใดที่ควบคู่กัน ตามวิถีทางพื้นบ้านที่ไม่ขัดศีลธรรมประเพณีวัฒนะธรรมและกฏหมายบ้านเมือง ท่านใดสนใจเชิญนะครับติดต่อสอบถามใน  ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชน ชมรมหมอเมืองเพื่อสุขภาพมวลชน [email protected], [email protected].