รายการบริการลูกค้าของกลุ่ม ภูมิหัญญาพื้นบ้าน มีดั่งนี้ นวดตอกเส้นปรับสมดุลโครงสร้างร่างกาย 1ชั่วโมง..................บาท นวด+ตอกเส้น                                                 1ชั่วโมง.................บาท ตอกเส้นผ่อนคลาย...........................................1ชั่วโมง.................บาท 4.นวดพื้นบ้าน......................................................1ชั่วโมง................บาท 5.นวดแผนโบราณ..................................................1ชั่วโมง................บาท 6.นวดปผนโบราณ+ตอกเส้นผ่อนคลาย............. 6.นวดท้องลดหน้าท้องแข็งลดไขมัน............................1.ชั่วโมง..............บาท  8.นวดด้วยความร้อน(เหยียบไฟ)...............................1.ชั่วโมง..............บาท  9.นวดเกี่ยวกับเป็นตะคริว.........................................1.ชั่วโมง.............บาท.   10.ทำเทียนบูชา โชค ชาตาราศี สะเดาะเคราะห์ รับโชค 11.ยาสมุนไพรพื้นบ้าน เช่น ยาฝน ยาต้ม ยาอบ ยาประคบ ยาแช่ ยาทาฯลฯ 12.ให้คำปรึกษา อบรมกับผู้ที่สนใจ ทุกท่านก่อนไปกรุณาแจ้งหรือนัดก่อนเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของท่านเอง                รายการอบรมของกลุ่มหมอพื้นบ้านtoksenkokstyle. 1.อบรมตอกเส้นผ่อนคลาย..................12...ชั่วโมง..........................บาท. 2.อบรมตอกเส้นkomstyle ระดับ1,2,3.40...ชั่วโมง...7วัน..................บาท. 3.อบรมนวด+ตอกเส้น.......................30..ชั่วโมง............................บาท. 4.อบรมนวดพื้นบ้านเริ่มต้น.................30..ชั่งโมง............................บาท. 5.อบรมทำลูกประคบระดับ1................12..ชั่วโมง............................บาท. 6.อบรมทำลูกประคบ(ยาตั้ง)................24..ชั่วโมง............................บาท. 7.นวดด้วยความร้อน(เหยียบไฟ)...........24..ชั่วโมง.5วัน.....................บาท. 8.อบรมนวดพื้นบ้าน+สมุนไพร สำหรับอาการMigraine-ปวดหัวมะเฮ็งคุด-ปวดหัวดิบ-ซอนตะวัน...................................40..ชั่วโมง.............................บาท 9. มีรายการอบรมภูมิปัญญพื้นบ้านหลายอย่าง เปิดอ่านที่แพ็คเกจ/ราคา    (0) มีบริการเพื่อสังคมตลอดไป โครงการ เราช่วยเพื่อนเพื่อสุขภาพ ระยะสั้น ฟรีๆ เกียวกับท่านที่มีอาการปวดหัว ปวดเป็นประจำ ปวดมากๆจนน้ำตาไหล(มะเร็งคุด,ปวดหัวดีบ,ปวดหัวซอนตะวัน) ฟรีๆ นะครับ.ติดต่อจองคิวได้รับจำนวนจำกัด.กรุณาเปิดอ่านดูรายละเอียดได้ ที่หน้า (โครงการ เราช่วยเพื่อนเพื่อสุขภาพ) ท่านใดสนใจช่วยเหลือสังคมด้วยจิตอาสาติดต่อมารวมงานกับเราได้ และไม่มีผลประโยชน์แอบแฝงนะ(ฟรี)     ติดต่อสอบถามได้ทุกเวลา ใน Webboard question นี้หรือติดต่อทาง e-mail ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านวิสาหกิจชุมชนชมรมหมอเมืองเพื่อสุขภาพมวลชน